tel. 692 266 167

Projektowanie instalacji fotowoltaicznych:

  • On-grid – produkcja i sprzedaż energii do sieci
  • Off grid – produkcja i magazynowanie energii dla własnego użytku
  • Mieszanych – produkcja, magazynowanie i sprzedaż energii do sieci

Projektujemy instalacje spełniające wymogi programu Prosument oraz instalacje spełniające wymagania taryf gwarantowanych ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii.

Zapewniamy optymalny dobór elementów instalacji w zależności od lokalnych uwarunkowań tj. ukształtowania terenu, obecności obiektów przesłaniających itp. Opracowujemy prognozy produkcji energii elektrycznej, optymalizację instalacji.