tel. 692 266 167

Projektowanie sieci elektroenergetycznych w zakresie:

  • sieci kablowych nn i SN
  • sieci napowietrznych nn i SN
  • stacji transformatorowych SN/nn kontenerowych, słupowych i wkomponowanych
  • przebudowy sieci napowietrznych i kablowych SN i nn
  • usuwanie kolizji sieci z projektowanymi budynkami
  • opinie o poprawności lokalizacji budynków w stosunku do istniejących lub projektowanych sieci elektroenergetycznych

Zapewniamy doradztwo techniczne na etapie przedprojektowym i projektowym.